Na co zwrócić szczególną uwagę przy uprawie konopi włóknistych?

Na co zwrócić szczególną uwagę przy uprawie konopi włóknistych?

9 grudnia, 2020 0 przez admin

Konopie włókniste do dnia dzisiejszego budzą sporo emocji. Jest tylu samych zwolenników, co przeciwników. A to wszystko dlatego, ponieważ nadal panuje duża dezinformacja w tym temacie.

Podczas uprawy konopi włóknistych niezwykle istotne jest, aby gleba była zaopatrzona w niezbędne składniki pokarmowe, ale również należy postarać się o uzyskanie odpowiednich pozwoleń na ich uprawę.

Po pozwolenie do urzędu gminy

Należy zaznaczyć, iż uprawa konopi włóknistych w Polsce jest legalna, ale aby móc się taką uprawą zająć potrzeba uzyskać odpowiednie pozwolenie. Umiejscowienie spraw jest określane każdego roku, na wniosek osób, które uzyskały pozwolenie na ich uprawę od Marszałka Województwa. IWNiRZ posiada na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej pozwolenie na uprawę konopi włóknistych, zajmuje się także prowadzeniem kontraktacji na skup kwalifikowanych nasion konopnych, jak również słomy konopnej. Trzeba również zaznaczyć, iż zgłaszanie planowanej uprawy konopi włóknistych w urzędzie gminy powinno odbyć się w takiej placówce, która jest odpowiednie ze względu na miejsce prowadzenia plantacji.

Zapotrzebowanie konopi włóknistych na składniki pokarmowe

Aby wiedzieć w jaki sposób odpowiednio nawozić glebę należy w pierwszej kolejności dokonać oceny zasobności gleby w poszczególne makroelementy. Chodzi tutaj o określenie, ile zajmuje się w niej między innymi: fosforu, potasu, jak również magnezu. Ocena zasadności gleby powinna odbywać się średnio co trzy lata. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż konopie włókniste posiadają dobrze rozbudowany system korzeniowy. W związku z tym w odpowiedni sposób wykorzystują składniki pokarmowe, które zostały zawarte w glebie. W glebach, które są zakwaszone zaleca się, aby zostało wykonane wapnowanie z dodatkiem magnezu podczas wykonywania talerzowania, bądź pod orkę zimową w ilości nie przekraczającej 15 g/ha CaO. Oprócz tego należy zaznaczyć również, że konopie włókniste charakteryzują się również tym, że są elastyczne.